Inloggen
OK
Voorrang

Heeft u een acuut huisvestingsprobleem? In dat geval kunt u als woningzoekende een urgentie aanvragen. Of het voor u zinvol is om een urgentie-aanvraag in te dienen, kunt u nalezen in het Informatieblad sociale urgentie. Aan het indienen van de aanvraag zijn kosten verbonden, namelijk € 50. 

Medische urgentie
Heeft u om medische redenen dringend een andere woning nodig?Dan kunt u een aanvraag voor medische urgentie bij ons indienen. U kunt in het informatieblad medische urgentie lezen over urgentieaanvraag en toekenning. Aan het indienen van een aanvraag zijn kosten verbonden, namelijk € 50.

Voorkom dat mijn gegevens worden gebruikt door Google Analytics